Tappar er pool vatten och ni misstänker en läcka? Börja med att provtrycka rör/slangar för att utesluta läckage i dessa.