Teknikrummet kallas för poolens hjärta. Det är i teknikrummet som all drift för poolen finns. Här hittar man värmepump, filter och rening av poolen, all den teknik som driver poolen när den väl är färdigbyggd. Alla dessa ingridienser är viktiga för att din pool ska drivas som du vill och hålla sin livslängd.

 
Teknikrummet är där allt vatten cirkulerar för att hålla igång poolen. Via bräddavloppen kommer vattnet komma in till poolen, för att drivas på av en cirkulationspump, renas i ett filter, beroende på tillval renas med UV-ljus och automatiskt klor/salt, för att sedan värmas till en önskad temperatur och komma ut i poolen via inloppen.

Ditt teknikrum kommer stå för allt skötsel av poolen när den väl är byggd, så det är här du kommer lägga fokus efter din pool är byggd Ett väl fungerande teknikrum kommer att underlätta ditt liv som poolägare och göra att nöjet med poolen ökar.
 
Vi på Pool & Utemiljö SYD AB både bygger nytt och bygger om befintliga teknikrum.