Thermopool i Skåne

 

Vi på Pool & Utemiljö SYD AB har lång erfarenhet av att bygga Thermopooler. Du hittar oss på Österlen, nere i Skåne. 

 

Linerpool med betongstomme

Thermopoolen är en av de bästa och mest gedigna poolkonstruktioner du kan välja. Thermoblocken fylls med armering och betong och är därför en mycket stark konstruktion, som även inkluderar effektiv isolering. Det ger en oerhört bra värmeekonomi och du sparar energi i tiotals år. Thermoblocken är i kvalitet P25 / P80.

Ovanmarkspool eller nedgrävd pool?

Thermopoolen den flexibla poolstommen som går att få helt nergrävd, delvis nergrävd eller kan placeras helt ovan mark. Konstruktionen är helt självbärande och är ett självskrivet val för sluttningstomter där det annars skulle krävas utfyllnad eller andra omfattande och dyra markarbeten. Vi bygger poolen utifrån hur ni sedan vill ansluta med altandäck.

Vi på Pool & Utemiljö SYD AB är med dig hela vägen! 

Det går bra att bygga sin Thermopool själv, men många vill ha hjälp med hela poolbygget fram till bad. I stora delar av landet kan vi erbjuda komplett bygganation av thermopooler, vi stabilt samarbete med markentreprenörer som erbjuder grävning, gjutning samt bygge av kringmiljö så som trädäck eller stenläggning. Vi själva står för poolens alla delar samt inkoppling och uppstart ihop med kund. 

  


  

Konstruktion - Thermopool

 

Thermopool har en stomme uppbyggd med thermoblock som sen fylls med armering och betong. Denna konstruktion kläs sedan med en liner i valfri färg. Linern är ytskiktet på poolens insida. För pooler i standardstorlek har vi liners som är fabrikstillverkade till ett bra pris. När det gäller pooler i friform måste man ofta svetsa linern på plats för perfekt anpassning till thermopoolens olika mått. Du kan dessutom välja till pooltrappa i några olika utföranden, alternativt nöjer du dig med poolstegen som följer med i alla våra Thermopoolpaket.

Poolkonstruktion är mycket stark! Det är en självbärande konstruktion som inte kräver motfyllnad som de flesta andra typer av pooler. Åldersbeständigheten är svårslagen och livslängden överstiger alla andra konstruktioner för linerpooler så som exempelvis pooler i trä. En Thermopool är lika bastant som en huskonstruktion och får således en likvärdig livslängd.

Thermopoolen ställs på en dränerad bädd där vi gjutit en armerad platta. Under plattan ligger ett isolerskikt som ser till att minimera värmeförlusten genom poolbotten. Thermoblocken placeras sedan ut i önskad poolform. Man bygger väggarna likt en konstruktion av legobitar och dessa fyller vi sedan med armering och betong. Då betongen väl bränt efter några fåtal veckor fortskrider arbetet med installation av teknik och reningssystem. Linern hängs i på smidigt sätt och poolen fylls med vatten. Hela projektet färdigställs på endast ett par veckor.

 

Miljötanke genom energibesparing

 

Våra Thermoblock är tillverkade av "frigolit" (EPS) i kvalitet P25 / P80 och är i standardutförande 25 cm breda, detta ger en konstruktion med 15 cm betong som bäddas in av
5 cm isolerande EPS på var sida. Denna välisolerande konstruktion har ett U-värde på endast 0,29. Miljötanke genom energibesparing under tiotals år. Thermopoolen är på detta sätt en riktig miljöpool. Insidan av thermoblockan består av ett extra hårt ytskikt för att eliminera ojämnheter. Detta gör att man inte behöver montera extra skivor som skydd mellan liner och poolstomme.

Våra Thermopoolpaket är helt kompletta för självbyggaren, allt utom betong och armering finns med. Vill man inte bygga själv, då tar vi oss gärna an hela projektet fram till badklart. Kontakta oss för att få pris då du vill köpa och bygga Thermopool.